Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Sorg
Sorg
  • Bookmark this page
Inn I Sjelens Dype Mørke Hvor Livet Svinner Hen Der Tomhet Har Sitt Rike Og Intet Blir Igjen Hvordan Skal Jeg Kunne Leve Min Sjel Så Høyt Forhatt Sorg Er Hva Jeg Føler Alt Så Ensomt Og Forlatt Av Hele Min Kropp Jeg Kjemper Men Ingen Krefter Har


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top