Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Mørkets Grøde
Mørkets Grøde

Artist:Antestor  Album:Omen 

  • Bookmark this page
Smerte, min kjærkomne venn Du svikter ei når alt annet er ikledd bedrag Lyset, så ukjent og fjernt Minner om en gammel kjenning Som nå fordømmer hvert steg Og hver tanke jeg tenker Her er alt jeg eier Min sorg, min angst, mitt dødsønske Så ikke kom her og redd meg Jeg vil heller drepes enn å glemme den sorg jeg har Jeg forakter alt som glimer av håp Og mine øyne har lukket seg for godt Nå ser jeg døden sende roser med mitt navn Det varmer godt i en utgrått sjel, det fyller opp mitt savn Se minnene brenner


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top