Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Sisikat Din Ako
Sisikat Din Ako

Artist:Daniel Padilla 

  • Bookmark this page
Halos 'di ko na matandaan Kung kailan pang nahilig umawit Nangarap isang araw sisikat din At maging isang maliwanag na bituin Sa tagal ng panahon marami na kong nagawa Marami nang awiting nilikha Nguni't hindi pa rin mayakap ang hangarin Hangarin kong maging isang bituin Tuloy tuloy pa rin Ang pagsisikap ko Pagka't balang araw Makikinig kayo... Tuloy tuloy pa rin Ang pag-aawit ko At makikita nyo Sisikat din ako... May kalayuan nang naabot ko Mula noong ako'y nagsimula Isang batang mahilig umawit At isang hiram na lumang gitara... Sa tagal ng panahon marami na kong nagawa


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top