Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Tyziphone
Tyziphone

Artist:Closterkeller  Album:Bordeaux 

  • Bookmark this page
Za wszystkich matek puste dni Bezradny szloch i krwawe łzy Dzieci wyrwanych z objęć strach Za ogień, który strawił domy By satysfakcję dać natchnionym Odnajdę ich - z nicości cień I w oczach moich znajdą - śmierć Odbijam lustrem zło w ich stronę Bo Sprawiedliwość imię moje W ten sposób kocham ludzi ja Za płacz co miłość w błoto wgniótł Za poniżenie i za ból Ja nie wybaczam - choćby klękał Tu nie ma dla nich miejsca! Za w bramie krew, kobiety jęk Bezmyślną przemoc, stadny zew Za krzywdę dla rozrywki mas Napiętnowany strachem czas Obozy pracy, za pożogę Etniczną rzeź, masowe groby W imieniu Boga stosów pieśń Litości nie znam - niosę śmierć Odbijam lustrem w drugą stronę Bo Sprawiedliwość - imię moje Niech giną gdy ja przed nimi się pojawiam


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top