Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > A My
A My

Artist:Coma 

  • Bookmark this page
Noc jest z milczenia skrzydeł ptasich, Gwiazdy z mądrości swoich oczu, Rozkute w planetarnym czasie, Po grzbiecie nieba światło toczą. Modlitwa jest z wzniosłości dzwonów, Z zadumy kaplic i organów, Z różańca wpół uśpionych domów, Co na mszę pod kościołem staną. A my z wiecznego niepokoju, Z przelotów wiatru, z garści cienia, Z brzóz przedwieczornych,


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top