Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Sevgiler Ölünceye Kadar
Sevgiler Ölünceye Kadar

Artist:Ajda Pekkan  Album:Süperstar 4 

  • Bookmark this page
Dünyaya gözünü açtýðýn o anda korku baþlar Nedendir bilmeden aðlarsýn birikir içinde yaþlar Bir ninni sesiyle durulur sarýlýr annenin koynuna Bu rahat bu huzur bir daha belki de duyulmaz asla Bir ömür böylece baþlýyor sürüyor yýllar boyunca Güzeli sevmeyi öðreten kalbe hemen inanma Gerçekte saklýdýr yalanlar her gülün gizlidir dikeni Aldýrma bedeli var herþeyin mutluluðun da Severiz acýyla sevinçle Bazen bir ömür bazen de yalnýz bir tek gece Severiz istemeden de Söz geçmiyor kalbe Olmadýk hayallerinde pesinde


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top