Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Alkehol
Alkehol

Artist:Alkehol  Album:Na Zdraví! 

  • Bookmark this page
Když jsme byli malí, tak jsme chlastali mateøský mlíko z naší mámy když jsme povyrostli, pili jsme sunary na pískovišti jsme si hráli a jak vìk šel dál školy nám už zkonèily pivo zaèli pít a v kapelách hrát pak jsme se v hospodì poznali Jenom pár akordù v jednoduchosti je velká síla jenom pár akordù nevíme jestli je to víra Ve škole jsme všichni stejnì zlobili


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top