Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > A Chlastu Bylo Moc
A Chlastu Bylo Moc

Artist:Alkehol  Album:100% 

  • Bookmark this page
Vracel jsem se jednou domù temnou ulicí A pøemýšlel, co s tou svoují opicí Jestli zajít zpìt do baru nebu domù jít Jestli se já vlastnì mùžu bez pití obejít Tak jsem šel a pil dál - jako tenkrát, Když chlastu bylo moc a my pili víc než dost Když všechno, co jsi chtìl - tak to jsi mìl A dùvod pøestávat jsi vùbec nemìl Na druhý pokus už jsem musel domù jít A bez toho chlastu se na chvíli obejít Zavírací hodiny, no, to je konec mùj Proto bych mìl zmìnit lokál stùj co stùj Abych šel a pil dál - jako tenkrát, Když chlastu bylo moc a my pili


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top