Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Utíkej
Utíkej

Artist:Alkehol  Album:100% 

  • Bookmark this page
Tak bìž, utíkej nohy na ramena dej, jenom o jedno se snaž a za sebe se nikdy neohlížej, neohlížej, neohlížej Tak bìž, utíkej, nohy na ramena dej, jenom toho, co je tam za tebou, si vùbec nevšímej, jo nevšímej, jo nevšímej Život je boj, se kterým má tu cenu jó se rvát a neøíkej, že ne ty seš ten, co s osudem bude se rvát a vždycky svùj osud pøedžene Tak bìž, utíkej nohy na ramena dej, to jsi øíkával celej život, tak s tím nìco udìlej, jo udìlej, jo udìlej Zastav krok, usmìj se, zapomeò, ohlídni se na všechno, cos nemoh, to udìlej a pak si v klidu zazpívej, jo zazpívej, jo zazpívej Život je boj, se kterým má tu


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top