Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Slavíci Z Madridu
Slavíci Z Madridu
  • Bookmark this page
Nebe je modrý a zlatý Bílá je sluneèní záøe Horko a sváteèní šaty Vøava a zpocený tváøe Vím co se bude dít Býk už se v ohradì vzpíná Kdo chce ten mùže jít Já si dám sklenici vína Žízeò je veliká život mi utíká Nechte mì pøíjemnì snít Ve stínu pod fíky poslouchat slavíky Zpívat si s nima a pít Ženy jsou krásný a cudný Mnohá se ve mnì už zhlídla Oèi jako dvì studny Vlasy jak havraní køídla Dobøe vím co znamená pád do nástrah dívèího klína Nìkdo má pletky rád Já si dám sklenici vína Žízeò je veliká život mi utíká


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top