Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Jessie James
Jessie James
  • Bookmark this page
Jessie James chlapík byl Hodnì lidí vodpravil Vlaky pøepadával rád Boháèum umìl brát chudákùm dával zas Pøál bych vám abyste ho mohli znát Jó Jessie ženu svou tu nechal ubohou a tøi dìcka øíkám vám Ale tenhle pøítel hadí ten vám Jessie zradí Já vím tenkrát v noci prásk ho sám Jednou vám byla noc mìsíc tenkrát svítil moc Když tu vláèek zùstal stát Kdekdo ví že ten vlak pøepad James kabròák Jessie sám se svým bráchou akorát Jó Jessie ženu svou tu nechal ubohou a tøi dìcka øíkám vám


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:356

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top