Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Tik, Tak
Tik, Tak

Artist:Alkatraz  Album:Error 

  • Bookmark this page
Zasn13. Zasn13 zmêczony bóg. Amen. Niech œpi. Spokój. Spokój w Ÿrenicach sów. S3owo - To krzy¿? GÓWNO! Demony z kart maluj1 art. - W ciemno. Bawi1 siê na koñcach rzês. Tik, tak, tik, tak. Miarowy puls Tik, tak - ju¿ wiesz? GÓWNO!


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top