Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Ráno Jsem Vstal
Ráno Jsem Vstal

Artist:Alkehol  Album:Metla Lidstva 

  • Bookmark this page
Ráno jsem vstal, vùbec jsem se nevyspal celou noc já se budím, co bude asi dál vùbec nevím, proè takhle blbì spim co s tím asi udìlám Bezesný noci prožít nechci celou noc prospat - to chci já mì prostì nebaví koukat do zdi špinavý vyspat se poøádnì to bych rád Jednou øek kamarád, co on má velmi rád že lehne až do rána si nechá o nìèem zdát že chmel je zlato a tak díky za to mùže celou noc dobøe spát Bezesný noci prožít nechci celou noc prospat - to chci já mì prostì nebaví koukat do zdi špinavý vyspat se poøádnì to bych rád A tak já veèer sed a než jsem si leh deset piv jsem si dal a za chvíli už jsem spal teï se tìšim, jak dobøe se


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top