Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Fionnghuala
Fionnghuala

Artist:Anúna  Album:Anúna 

  • Bookmark this page
Ars' an gobha fuiricheamaid Ars' an gobha falbheamaid Ars' an gobha ris an ogha Na sheasamh aig doras an t-sabhail Gu rachadh e a shuirghe Sèist: (after each verse) 'Si eilean nam bothan nam bothan Eilean nam bothan nam bothan Eilean nam bothan nam bothan Am bothan a bh' aig Fionnghuala 'Si eilean nam bothan nam bothan Eilean nam bothan nam bothan Eilean nam bothan nam bothan Am bothan a bh' aig Fionnghuala Bheirinn fead air fulmairean Bheirinn fead air falmairean Liuthannan beaga na mara Bheireamaid greis air an tarrainn Na maireadh na duirgh dhuinn Cha d'thuirt an dadan a' seo Cha d'thuirt an dadan a' seo Cha d'thuirt an dadan a' seo Bheireamaid greis air an tarrainn


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top