Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Papa Har Lov
Papa Har Lov

Artist:Kaizers Orchestra  Album:Maestro 

  • Bookmark this page
De seier me smugler diamanter De dikter fritt fra sin egen fantasi Du vett jo det Papa har lov. Det er papa som har lov Din elektriker når strømmen går Du har jo dei som nøyer seg med det de får Koffor nøye seg med det du får? Skal eg renske ditt navn må eg ha penger Så me har mista nogen pasienter Du reagerer som om tredje verdenskrig er brutt ut Du vett jo det Det er mye som kan skje. Det er farligt å være te Du trenger rett mann på rett sted Du har jo dei som ikkje lar seg be Klart, då er det mye som kan skje


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top