Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > O Helga Natt
O Helga Natt

Artist:Carola  Album:Jul i Betlehem 

  • Bookmark this page
O helga natt, o helga stund för världen, Då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, För oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, Och ljuset skimrar över land och hav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. |: O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.:| Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top