Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > En stjärna lyser så klar
En stjärna lyser så klar

Artist:Carola  Album:Jul i Betlehem 

  • Bookmark this page
Nu i den heliga timman ser vi mot himlens höjd och vi hör klockorna klinga känner vart hjärtas fröjd. Änglarna ger oss hopp och tro sjunger om fred på vår jord allt som Gud aldrig övergav en stjärna lyser så klar Kärleken världen behöver vet vi att barnet bär vår långa vandring är över stjärnan har stannat här Änglarna ger oss hopp och tro sjunger om fred på vår jord allt som Gud aldrig övergav en stjärna lyser så klar


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top