Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Two Worlds (Swedish)
Two Worlds (Swedish)

Artist:Disney  Writer:COLLINS PHIL  Composer:COLLINS PHIL 

  • Bookmark this page
Följ ditt hjärtas röst för det du tror på Vi finns på samma jord Föddes vi till varsin värld En känsla utan ord Ett paradis som ingen rört Där kärlek lever i allt Ett enkelt liv i fred och ro Går vi tyst i spår som tiden visar Vi finns på samma jord Föddes vi till skilda liv En mening utan ord I skydd av trädens gröna blad Kärleken är trygg och fri Ett enkelt liv i fred och ro Lyft ditt huvud, se något mer


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:5

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top