Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Anh Mới Chính Là Người Em Yêu (Remix)
Anh Mới Chính Là Người Em Yêu (Remix)

Artist:Ly Hai  Album:*** 

  • Bookmark this page
Giờ níu kéo cũng thế ko làm em quay trở lại,khi em chẳng còn như ngày xưa ấy,thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mơ Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại,kkhi em chẳng còn ai ngoài anh nữa,thì anh tin ko ai yêu em như là anh đã yêu, có nhớ những phút ta gần nhau..au.. Chorus: Giờ người tìm kiếm những đắm đuối xa hoa với đời,


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top