Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Ngay Hom Qua
Ngay Hom Qua

Artist:Ly Hai  Album:*** 

  • Bookmark this page
Chiều đạp xe lên phố, gió vi vu đường dài Gió cuốn lối em đi vào hàng cây xanh thơm tóc em Từng vòng xe quay mãi, cứ ngỡ những vòng đời Mở lối nhỏ em đi vào đời êm theo con dốc xuôi. A.......há........ Chiều đạp xe lên phố Áo mãi thắm một màu áo Mãi sẽ mãi xanh màu Dù thanh xuân qua rất mau Rồi một mai ra phố Thấy lối vắng miệt mài Biết đến lúc con tim nhỏ Chợt nghe thương ai nhớ ai? (DK) Hãy nhớ lắng nghe nhạc xanh tuyệt vời Con tim non tuổi thanh xuân


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top