Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Kagaku Sentai Dynaman
Kagaku Sentai Dynaman

Artist:MoJo 

  • Bookmark this page
Dai (x4) Dainaman Dai (x4) Dai Bakuhatsu da Da (x3) Kaze ga saken da arashi wo yon da Gonin no senshi Dainaman Kyō no yūki wo ashita no kibō Bokura ni oshieru sono tame ni Moero Hi no tama (x2) Hissatsu! (x2) Sūpā (x2) Dainamaito Dai (x4) Dainaman Dai (x4) Dainaman Bakuhatsu! (x2) Kagaku Sentai Dainaman Dai (x4) Dainaman Dai (x4) Dai Bakuhatsu da Da (x3) Inori wa owata yūsha wa tatta Gonin no senshi Dainaman Kōya ni hana wo mirai ni hoshi


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top