Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Ningú
Ningú
  • Bookmark this page
Ningú escolta els vells Ni el seu parlar feixuc I en els bancs de les places resten orfes Paraules que encara no han dit, Manllevades per veus ordinàries Que les despullen de sentit. Ningú escolta el clam Ni el seu dolor sofert D'un llenguatge de mots i esperances Que algun cretí creu obsolet, Abdiquem mesells a l'esclavatge I així els hi lliurem el dret. Ningú escolta el so Ni el seu silenci sord


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top