Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > I Varje Spegel
I Varje Spegel

Artist:Lena Philipsson 

  • Bookmark this page
Jag vet att jag vill ha dig Att jag måste få dig Och jag tänker kämpa bara för att nå dig Är beredd att stjäla Är beredd att strida Tänker inte ge mig eller byta sida Ingenting kan hindra mig nu Ingenting kan ersätta dig För ingen annan rör mig Ingen annan rör mig som du gör just nu Du är en spegelbild av mig I varje spegel ser jag dig Och det blir kärlek när den vänds En spegelbild en stark reflex För sanningen slår alltid tillbaka Slår tillbaka på mig Även om min innersta längtan Och min längtan till dig bränner ett hål i min själ För sanningen slår alltid tillbaka Dina heta blickar får mig att förnimma Och jag tänker aldrig låta dom försvinna Outtalad längtan banar väg i natten Och jag följer efter genom eld och vatten Samma ideal Samma mål Lika långa sträckor att gå Jag tänker samma tanke Tänker samma tanke som du gör just nu Du är en spegelbild av mig I varje spegel ser jag dig


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top