Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Życie - Pyk, Lufa - Pyk
Życie - Pyk, Lufa - Pyk

Artist:Alkatraz  Album:Error 

  • Bookmark this page
Najgłębszy sen - Wije się zaskrońcem. Któż wie ile w nas samosiei? - Kpiącej. Szczęście budzi się łzą. A wszystko w niej milcząco łka. A wszystko w nim czaruje trąbą. Życie - pyk. Lufa - pyk. Znika czas. Niewidzialny każdy mur. Kochaj mnie. Kochaj aż... kiedyś? - Wiem. Pozostanie w ustach sól.


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top