Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Ona Poszła Inną Drogą
Ona Poszła Inną Drogą

Artist:Breakout  Album:Blues 

  • Bookmark this page
Witaj rzeko, wodo czysta witaj rzeko, wodo bystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz A gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż dnie, tam jest ciepło, tam jest


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top