Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Merket For Helvete
Merket For Helvete

Artist:Nattefrost  Album:Terrorist 

  • Bookmark this page
[Music: Natefrost (2003), Lyrics: Taipan (Oct. 2004)] Helvete kaller og ved Satan jeg svarer; Besett meg! Pin meg! Bruk meg som et faens slakteri! Dine horn stikker jaevlig dypt Her, nä og etterpä Merket i (for) livet Merket til (for) doden Merket for Helvete Se mine skitne skitne hender Se mine svarte arer Se mitt giftige blod Djevelblod! Svart, jaevoa Djeveblod


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top