Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Härlig Är Jorden
Härlig Är Jorden

Artist:Carola  Album:Jul i Betlehem 

  • Bookmark this page
Härlig är jorden, härlig är Guds himmel Skön är själarnas pilgrimsgång Genom de fagra riken på jorden Gå vi till paradis med sång Tidevarv komma, tidevarv försvinna Släkten följa släktens gång Aldrig förstummas tonen från himlen I själens glada pilgrimssång Änglar den sjöngo först för


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2020 SyncPower Corporation


Page
Top