Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Coisich, A Rùin
Coisich, A Rùin

Artist:Capercaillie  Album:Delirium 

  • Bookmark this page
Coisich, a rùin, hù il oro Cum do ghealdadh rium, o hi ibh o Beir soraidh bhuam, hù il oro Dha na Hearadh, boch orainn o Beir soraidh bhuam, hù il oro Dha na Hearadh, o hi ibh o Gu Seon Caimbeul, hù il oro Donn mo leannan, boch orainn o Gu Seon Caimbeul, hù il oro Donn mo leannan, o hi ibh o Sealgair geòidh, hù il oro Ròin is eala, boch orainn o Sealgair geòidh, hù il oro Ròin is eala, o hi ibh o Bhric a ní leum, hù il oro 'N fhèidh ri langan, boch orainn o 'S fliuch an oidhche, hù il oro Nochd's gur fuar i, o hi ibh o


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top