Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Korkusuzum
Korkusuzum

Artist:Ajda Pekkan  Album:Ajda Pekkan 

  • Bookmark this page
Korkusuzum karþýma zor olur çýkmak Kumden kuleleri çok kolay yýkmak Son sözümü söyletme simdi sakýn bana Dimdik ayaktayým ben güle güle sana Biliyorum gidiyorsun baþkasýna Ne aðrýsýn baþým Ne aksýn göz yaþým Ben yýllardan beri Benle barýþmýþým Bazen kaybetmiþim


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top