Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Kabus Gibi Gelme Üstüme
Kabus Gibi Gelme Üstüme

Artist:Ajda Pekkan  Album:Seni Seçtim 

  • Bookmark this page
Her dönüþün ayný sahnelerle dolu Yüzündeki ifadeyi ezberledim Oyun bitti geldi hikayenin sonu Kabus gibi gelme sakýn üstüme Kandýrmaya çalýþmaktan vazgeçsen Faydasý yok deðiþemezsin asla sen Lütfen hemen geç olmadan terketsen Kabus gibi gelme sakýn üstüme


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top