Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Dönmem Sana
Dönmem Sana

Artist:Ajda Pekkan  Album:Ajda Pekkan (1968) 

  • Bookmark this page
Aþk güzeldir derler ama hep masaldýr Aþk güzeldir diye sen bir çocuðu kandýr Ben bilirim aþkýn acýsý Kalbimdedir dinle hala bak aðrýsý Sen aðlattýn beni yýllarca ardýndan Yýkýldým ah bittim bense hep aþkýndan Bir gün baktým ki aþk bitmiþ Sevdiðim de baþka aþka koþup gitmiþ Bomboþ þimdi elim aðrýyor bak kalbim Kim demiþ aþk güzel ömre bedel


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top