Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Dönüyorum
Dönüyorum

Artist:Ajda Pekkan  Album:Seni Seçtim 

  • Bookmark this page
Dönüyorum geliyorum Meydan okuyorum iþte yýllara Sana doðru yürüyorum Razý ol benden ne kalmýþsa Ne kaldý benden bana söyle Ne kaldý sana verecek Yüzümü kara çýkarttýn sen Hakkýn yok bir þey istemeye Yüzünde utancýn izleri var Biraz da piþmanlýk Geri dön diyen yalvaran bakýþlar Þimdiyse çok karanlýk Dönüyorum geliyorum Meydan okuyorum iþte yýllara


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top