Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Beni De
Beni De

Artist:Ajda Pekkan  Album:Süperstar 4 

  • Bookmark this page
Beni de düþünceler alýr birden Korkutur hep gelecekten Ve hergün yeniden yaþadýðým sevginden Uzun sürmez hemen geçer yeþerir içimde sevgiler Anlýyorum bugün dünden daha güzel Beni de bir garip yalnýzlýk sarar Yanýmdadýr hatýralar Aðlamak istemesem de titrer dudaklarým Çýkarým sokaklara karýþýrým insanlara Yeniden yaþamaya baþlarým


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top