Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Bir Hata
Bir Hata

Artist:Ajda Pekkan  Album:Ajda Pekkan 

  • Bookmark this page
Veda etmeden son defa Dolar yýllar gözlerime Yalan dolu yýllar Yaþar hala benimle Unutmak kolay deðil Nefret geçse yerine affetmek zor kelime Yakýþmýyor dilime Ýnsan alýþýr zamanla korktuðu yalnýzlýða Kalsam da bir baþýma yeterim kendi kendime Ya sen sevmeyi bilmeyen Neden sevildikçe kahreden Oysa piþmanlýðý bir denesen Bilsen neler alýrdýn benden Bir hataydý belkide yasanmasý gereken Silinecek zamanla her þey günün birinde


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top