Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Serseri
Serseri
  • Bookmark this page
Sen býraktýn bense yalnýzým þimdi Arkanda aðlayan inan kalbimdi Dolaþtým bulmak için ben her yeri Oldum artýk ben bir, bir serseri Mektubunda evlendim ben demiþsin Sordum meðer sen yalan söylemiþsin Yalanýn bak aþkta hiç yeri Dön de adam olsun bu, bu serseri Serseri, ah unutamýyor sevgini ne de seni Her gece dön diyor


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top