Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Sen Bir Yana Dünya Bir Yana
Sen Bir Yana Dünya Bir Yana
  • Bookmark this page
Artýk inandým ben þansýma Seni çýkardý karþýma Deli gibi aþýðým sana Sen bir yana bu dünya bir yana Çalsýn artýk durmadan çalsýn sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar Kalbimizde düðün var Sonunda erdik biz murada


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top