Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Onlar Gibi Olsak
Onlar Gibi Olsak
  • Bookmark this page
Her gün þu sokaktan geçen Genç çifte bakar hayal ederim Ýkimiz onlarýn yerinde olsaydýk Yýllar geçmeseydi derim Her gün þu balkonda oturan Evli çifti hayran izlerim Zamaný durdursak ben ve sevgilim Onlar gibi olsak derim Neden hasretiz bir baþka kiþiye Bir baþka cennet ve bahçeye Neden belli içimizdeki benle Çeliþkideyiz gerçekte Ne güzel her gün elele dolaþmak Koþarken bile gözgöze bakmak Hele güneþ batarken tam þu köþede Öpüþebilmek gizlice Ne güzel bir yuvayý paylaþmak


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2023 SyncPower Corporation


Page
Top