Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Olur Ya
Olur Ya

Artist:Ajda Pekkan  Album:Ajda 1990 

  • Bookmark this page
Gel birer çocuk olalým, o günden baþlayalým Gözlerimiz buluþsun, ilk kez bakýþalým Ne dün ne de yarýn kalsýn, biz yeniden doðalým Ýlk söz dudaðýnda, olsun benim adým Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleþirim yýllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aþkýma Þeytana uyarsýn da, olmaz mý olur ya Gel birer çocuk olalým, o günden baþlayalým Gözlerimiz buluþsun, ilk kez bakýþalým


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top