Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Ne Günler
Ne Günler

Artist:Ajda Pekkan  Album:Ajda 1990 

  • Bookmark this page
Ah ne günler günler daha Yaþanacak hem de doya doya Gözlerin dolmasýn sakýn yanýlýp da aðlama Aylar yýllar asýrlar var daha Her yerde izin kalmýþ sanki herþeyde Þu aðaç gölgesinde karþý sahilde Masamda uzandýðým suyla ekmekte Sen olamasaydýn eðer olmazdým ben de Bazen gözle görülmeyen hayallerde Bazen de gökkuþaðýnýn ötesinde


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top