Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Starej Pes
Starej Pes

Artist:Alkehol  Album:Kocovina 

  • Bookmark this page
Ráno èasto se mi stává Že hrùzou v oèích procitám - hroznej sen se zdál V zrcadle tváø svou rozeznávám Nebyl to sen teï vidím sám Vidím už dnes jak ten èas pádí - jenže poøád nevim kam Blíž je den kdy se - zastaví Jsem starej pes tak novym kouskùm - òák hùø pøivykám A bolavý jsou rána mý a nìkdy bolej rána A nìkdy bolej rána mý Nemùžu spát a to mì tíží Stìží si vrásky spoèítám - je jich èím dál víc Že stáøí ke dveøím se blíží Takovej zvláštní pocit mám Vidím už dnes jak ten èas pádí - jenže poøád nevim kam Blíž je den kdy se - zastaví Jsem starej pes tak novym kouskùm - òák hùø pøivykám A bolavý jsou rána mý a nìkdy bolej rána A nìkdy bolej rána mý Na trhu stojím se svou kùží Pohled vilnej v oèích mám - stejnej jako døív Jak léta jdou výbìr se úží


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top