Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Skérujem Se
Skérujem Se
  • Bookmark this page
Necháme se potetovat trochu my vyrostem do barev doma nás budou chtít vydìdit budou nám nadávat do kurev co na nás tolik øvete proè vám to tolik strachu nahání sami nevíte co chcete vždy je to dneska normální Skérujem, skérujem se skérujem, skérujem se skérujem - od hlavy k patì Skérujem, skérujem se skérujem, skérujem se skérujem - od hlavy k patì Proè si poøád lidi myslej že tetování je symbol kriminálu to sou teda pìkný blbci co nevìdí, že to je rock'n'roll a protože sme rozumný sjedeme se od paty k hlavì a protože sme svobodní sjedeme se od paty k hlavì Skérujem, skérujem se skérujem, skérujem se


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top