Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Schovka
Schovka

Artist:Alkehol  Album:100% 

  • Bookmark this page
To byl dneska zase blbej den, že bych nevyhnal ani psa ven slunce se schovalo za mraky a já se schovám nìkam taky Do hospody nejlíp ,do tý, kterou dobøe znám já mám rád známý lidi a ty tady, ty tady mám Když do hospody dveøe otvírám, jeden chlap se na mì podívá jestli prej mladej duchem jsem, na schovku že si zahrajem Chvíli jsem pøemejšlel a pak kejvnul jsem vždy možná duchem, duchem ještì mladej jsem Na schovku jsem si hrál zamlada, to byla tehdy velká paráda že na ni budu hrát i v hospodì stìží by napadlo mì Pøed pípou, za pípou nesmí nikdo stát no jinak nebudu, nebudu hrát Hospùdko milá, hospùdko rozmilá, pøece by ses mnì nikam neschovala kdo tuhle blbou hru, ten kdo ji vymyslel ten asi vùbec na tebe nemyslel Za chvíli se problém objevil, i když se zpoèátku tak nejevil sucho v krku hroznì trápí


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top