Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Mamma Talar
Mamma Talar

Artist:Abramis Brama  Album:Live! 

  • Bookmark this page




Är på väg, mot ett mål På en väg, snart i mål Med musik, för mängder Noll trafik, inga trender Mamma talar, med min själ Mamma talar, vill mig väl Andas färskt, doftar hav Solen färgar, inga krav Har en ursäkt, att vara här


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0





日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top