Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Una Fiblada A La Pell
Una Fiblada A La Pell

Artist:Els Pets  Album:Bondia 

  • Bookmark this page
Ell seu al llit i es repentina els cabells, ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve. Un breu moment, un cop caient, mentre ella sent una fiblada a la pell. Ell penca massa i ella creu que ho comprén, ella s'amaga si ell arriba fent pudor d'aiguardent. Un breu moment, un cop caient, mentre ella sent una fiblada a la pell. I arriba per fi l'endemà i ell torna a ser tan normal que tot plegat sembla débil i llunyà. I ell es tan tendre quan vol i ella es deixa estimar


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top