Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Vespre
Vespre

Artist:Els Pets  Album:Els Pets 

  • Bookmark this page
Cap al vespre és quan Estàs com a cansat, I no saps el que fer i et quedes fixat I et trobes molt sol i el soroll s'esvaeix, I mires al carrer I no hi ha gaire gent, I canvien els sons I tot sembla més mort. I vols cridar ben fort Que n'estàs fins als collons Cap al vespre estàs trist, i no saps on anar I et prepares un Whisky I no te'l pots acabar I t'encens un cigarro sense ganes de fumar i l'apagues aviat i et tornes a axiecar i de sobte tens por de sentirte tan buit, te'n vas cap al pub


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2021 SyncPower Corporation


Page
Top