Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Calon Lan
Calon Lan
  • Bookmark this page
Nid wy'n gofyn bywyd moethus, Aur y byd na'i berlau mân: Gofyn wyf am galon hapus, Calon onest, calon lân. Cytgan: Calon lân yn llawn daioni, Tecach yw na'r lili dlos: Dim ond calon lân all ganu- Canu'r dydd a chanu'r nos. Pe dymunwn olud bydol,


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:8

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2020 SyncPower Corporation


Page
Top