Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Podmiot czynności twórczych
Podmiot czynności twórczych

Artist:Coma  Album:2005 YU55 

  • Bookmark this page
I najpewniej była to chwila Gdy należało się zatrzymać, Rozpatrzyć z pewnego dystansu Rozmieszczenie realnych Punktów odniesienia Mojego aktualnego położenia Względem rzeczywistości (Ujętej standardowo Wg norm rzeczywistych) Pojawiło się Faktyczne zagrożenie Autentyczności doznania Na trzech poziomach realności: Po pierwsze, zmysły Obezwładnione rozpaczą Zmrożone późnym listopadem Sprawiły, że doznawałem Przepotwornego weldszmerca, Jednego z tych potworów, Które zmieniają na później Wszystkie tory rozumowania, Pojmowania rzeczy Wraz z przyległymi Punktami widzenia, A na teraz mi on zniekształcał Możliwość analizy Bodźców zewnętrznych Paraliżując władność Umysłu nad zarówno Zdolnością myślenia Abstrakcyjnego Jak i umiejętnością Kontrolowania podstawowych Czynności życiowych Świadczących o życiu. (np. ruch) Przypadłość Diagnozowana objawowo: Halucynacje wzrokowo - słuchowe, Niepewność wszystkiego, Błogość.


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top