Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Season of You
Season of You

Artist:Mew Suppasit  Album:365  Writer:Sudkhate Jungcharoen  Composer:Kankanat Angkanagerathi  Release Year:2023  Number:CHSO-022

  • Bookmark this page
เธอคือลมร้อน ที่พัดมาตอน ที่ใจฉันหนาว เป็นแดดยามเช้าที่ลบความเ หงาให้หายไป เธอคือลมฝน ที่พัดโปรยมาใ ห้ชื่นในใจ เป็นหมู่ดวงดาว ในคืนที่แ สงไฟจางหาย เธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะไ ด้พบ คนเดียวที่หัวใจเฝ้า รอ ในโลกนี้ จะมีคำไหนที่มัน มากกว่ารัก จะได้ย้ำให้เธอเข้าใจ ว่า ฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหน หมดหัวใจ จะมีไว้เพื่อมีเ พียงแต่เธอ เธอคือเพลงรัก ที่ฉันจะฟั งก่อนนอนทุกครั้ง เธอคือความฝันดีในราตรีที ่ยาวนาน เธอคือวันนี้ พรุ่งนี้และ ทุกๆวันของฉัน คือคนสุดท้ายที่ใจของฉันจ ะหยุดไว้


Posted By: NexTone DMKTG
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top