Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Forhekset
Forhekset

Artist:Satyricon  Album:Nemesis Divina  Writer:WONGRAVEN SIGRUD  Composer:WONGRAVEN SIGRUD 

  • Bookmark this page
Forhekset av tidenes vind, Besatt av Nattens kolde gufs Under ravnsvart himmel de bedriver Blodskam og hor Med skingrende stemmer de pkaller Dypets makter I en sirkel bundet av Grimme visjoner Bret av dyrets Glans, Omfavnet av ddens vinger Av det dypeste hat i det


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:5

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2024 SyncPower Corporation


Page
Top