Login  | Register
Lyric Posting Community「PetitLyrics」

TOP > Lyrics > Suddiga Gator
Suddiga Gator

Artist:Tekla Knös  Album:*** 

  • Bookmark this page
Suddiga gator, neoner och ljud är det enda hem du har Av det som borde vara din trygghet finns bara spillror kvar Dina fästen har rasat samman nån har skyfflat bort din grund Och det känns som om du faller ner i en bottenlös brunn (Men vet att) Gud är med dig, Gud är, Gud är med dig. Gud är, Gud är med dig, Gud är, Gud är med dig Suddiga gator är inte ditt hem men var annars kan du gå? Bland avgaser och asfalt finns ingen kärlek att få


Posted By: PetitLyrics
Number of PetitLyrics Plays:0

日本語English

Terms of UsePrivacy PolicyLicensing InformationOperating CompanyContact UsHelp
© 2022 SyncPower Corporation


Page
Top